«Габітус» – це періодичний науковий фаховий журнал, заснований у 2016 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій і публікує результати теоретичних та емпіричних наукових досліджень у сфері соціології та психології.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1552 від 09.05.2024 року

Фахова реєстрація:  включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з психологічних та соціологічних наук (спеціальності: 053. Психологія, 054. Соціологія) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1)

ISSN2663-5208 (Print), 2663-5216 (Online)

З 2016 року журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

 

У статтях розглядаються проблеми соціальної теорії, емпіричні соціологічні дослідження, питання історії психології та соціології, загальної психології, педагогічної психології, психології індивідуальних відмінностей, психології особистості, психології праці, соціальної й організаційної психології, юридичної психології та корекційної психології. Обговорюються актуальні тенденції і перспективи розвитку соціології та психології як наукових дисциплін в Україні та в зарубіжних країнах. Журнал інформує також про події наукового життя та соціологічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з соціологічної тематики.

Мета журналу – сприяти більш глибокому розумінню групової та соціальної поведінки, її детермінації, особливостей і закономірностей.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних соціологічних та психологічних питань.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

 

З повагою

редакційна колегія видання.