«Габітус» – це періодичний науковий фаховий журнал, заснований у 2016 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22415-12315Р від 22.11.2016 року

Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 10.05.2017 року № 693 (додаток 7)

ISSN: 2663-5208 (Print), 2663-5216 (Online)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

 

У журналі висвітлюються актуальні проблеми теорії та історії соціології; методології та методів соціологічних досліджень; соціальних структур та соціальних відносин; спеціальних та галузевих соціологій. Журнал інформує також про події наукового життя та соціологічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з соціологічної тематики. Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних соціологічних питань.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

 

З повагою, редакційна колегія видання.