Головний редактор:

Шапошникова Ірина Василівна – доктор соціологічних наук, професор, декан факультету психології, історії та соціології, Херсонський державний університет.

 

Голова редакційної ради:

Лісеєнко Олена Василівна – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри філософіїсоціології та менеджменту соціокультурної діяльності, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», голова Південно-Українського відділення Соціологічної асоціації України.

 

Члени редакційної колегії:

Ендріулайтіене Ауксе – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, Університет імені Вітовта Великого, Каунас, Литва.

Тавровецька Наталія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології, Херсонський державний університет.

Бендаравечіне Ріта – доктор соціальних наук та порівняльної політики, асоційований професор, декан факультету управління та економіки, Університет імені Вітовта Великого, Каунас, Литва.

Алісаускіене Мілда – доктор соціальних наук, професор, завідувач кафедри соціології, Університет імені Вітовта Великого, Каунас, Литва.

Терешкінас Артурас – доктор соціальних наук, професор, професор кафедри соціології, Університет імені Вітовта Великого, Каунас, Литва.

Хижняк Лариса Михайлівна – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Яковлев Денис Вікторович – доктор політичних наук, професор, декан факультету психології, політології та соціології, Національний університет «Одеська юридична академія».

Волошенко Марина Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи, Національний університет "Одеська політехніка".

Кузьменко Вячеслав Віталійович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Дніпровський гуманітарний університет.

Деркач Лідія Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, Дніпровський гуманітарний університет.

Асєєва Юлія Олександрівна – доктор психологічних наук, в.о. завідувача кафедри мовної та психолого педагогічної підготовки, Одеський національний економічний університет.

Яковлева Лілія Іванівна – доктор політичних наук, професор, професор кафедри соціології, Національний університет «Одеська юридична академія».