Головний редактор:

Шапошникова Ірина Василівна – доктор соціологічних наук, професор, декан соціально-психологічного факультету, Херсонський державний університет.

 

Голова редакційної ради:

Лісеєнко Олена Василівна – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри філософіїсоціології та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, голова Південно-Українського відділення Соціологічної асоціації України.

 

Члени редакційної колегії:

Ендріулайтіене Ауксе – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, Університет імені Вітовта Великого, Каунас, Литва.

Тавровецька Наталія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології, Херсонський державний університет.

Шебанова Віталія Ігорівна – доктор психологічних наук, професор, професор, кафедри, Херсонський державний університет.

Бендаравечіне Ріта – доктор соціальних наук та порівняльної політики, асоційований професор, декан факультету управління та економіки, Університет імені Вітовта Великого, Каунас, Литва.

Алісаускіене Мілда – доктор соціальних наук, професор, завідувач кафедри соціології, Університет імені Вітовта Великого, Каунас, Литва.

Терешкінас Артурас – доктор соціальних наук, професор, професор кафедри соціології, Університет імені Вітовта Великого, Каунас, Литва.

Хижняк Лариса Михайлівна – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Волошенко Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи, Одеський національний політехнічний університет.

Кузьменко Вячеслав Віталійович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Дніпровський гуманітарний університет.

Деркач Лідія Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, Дніпровський гуманітарний університет.