Випуск 10/2019

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

 

Артеменко А.Б.
ВІЙСЬКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОПТИЦІ СОЦІОЛОГІЇ

 

СЕКЦІЯ 2 СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 

Бойко В.А., Гудзенко О.З.
ВІД СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГ ДО ІНДУСТРІЇ ВРАЖЕНЬ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗМІНИ ПОТРЕБ СУЧАСНОГО СПОЖИВАЧА

Зубарєва О.І.
СОЦІАЛЬНІ ЕФЕКТИ НОВОГО РОЗУМІННЯ ЗДОРОВ’Я У ВИМІРІ СОЦІОЛОГІЇ

Легеза С.В.
ЗМІННОСТІ ІНШОГО: ПОСТЛЮДСТВО В ПОПУЛЯРНІЙ КУЛЬТУРІ

Мартиненко С.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ»

Тімашова О.С.
СОЦІАЛЬНИЙ ПЕРФОРМАНС ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ НЕЗНАЙОМЦІВ У ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Черкашина Т.О., Толопка Н.І.
СТЕРЕОТИПИ ЗОВНІШНОСТІ ЯК ЧИННИК ПОШИРЕННЯ ЛУКІЗМУ В СУСПІЛЬСТВІ

 

СЕКЦІЯ 3 СПЕЦІАЛЬНА ТА ГАЛУЗЕВА СОЦІОЛОГІЯ

 

Варга Н.І.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК НЕФОРМАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Горпинич О.В., Дубовик Н.А.
ІМІДЖ ДІЛОВОЇ ЖІНКИ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ибрагимова С.Г.
ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Іванова І.Ф., Бондарець Б.Б.
РІВЕНЬ КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТОМ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Калашнікова Л.В.
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Максимович О.В.
ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ КОНСТРУКТИ МІФУ В СТРУКТУРІ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ ПРИКОРДОННЯ

Погуляйло Т.О.
ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ

Попова О.О.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ РИЗИКИ ОСВІТНЬОЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Радионова Л.А.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЛОГИКА СЕТИ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ОСНОВНЫХ ОЧЕРТАНИЙ ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВ

Рожанська Н.В.
РЕЛІГІЙНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Сусська О.О.
ПЕРСОНІФІКАЦІЯ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНТЕРНЕТІ: СОЦІОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Чаплик М.М.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ЗАМІРІВ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Шевченко О.М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ ЖИТЛОМ В УКРАЇНІ