Випуск 11/2020

Титул

Зміст

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Кутянін О.В., Бурега В.В.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ АДЕКВАТНОСТІ РІЗНИХ ТИПІВ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ

Полтораков О.Ю.
СОЦІАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО: ВАРІАТИВИ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ

СЕКЦІЯ 2 СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Дереш В.С.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ЖИТТЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ’Ї В 50–70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ)

СЕКЦІЯ 3 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Бутиліна О.В., Євдокимова І.А.
ІНСТРУМЕНТИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Зубарєва О.І., Маренюк В.О.
ПРЕЗИДЕНТСЬКА КАМПАНІЯ 2019 РОКУ ЯК ВТІЛЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО ПЕРФОМАНСУ В МЕДІЙНОМУ ПОЛІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Калашнікова Л.В., Пільгуй А.О.
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ АРХІТЕКТУРИ ЯК НОВОЇ ГАЛУЗІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

Калиняк О.Т., Колядко А.Ю.
ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ ТА КОЛЕКТИВІСТСЬКІ ЦІННОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ МІЖПОКОЛІННЄВИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ МЕШКАНЦІВ ЛЬВІВЩИНИ)

Малахова Ж.Д.
НЕГАТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СЕМЬЯХ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ

Мальцева О.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ РАННЬОГО МАТЕРИНСТВА

Міхно Н.К.
ПРОЕКЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАВМИ В ПРОСТОРІ ПОВСЯКДЕННОСТІ: ДО ПИТАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДИСКУРСУ ВІЙНИ В МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Нікон Н.О.
ВПЛИВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА СУЇЦИДАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ МОЛОДІ

Новосад К.Я.
ГОТОВНІСТЬ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Орос О.Б.
МОБІНГ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Чаплик М.М.
УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОКРЕМИХ ТИПІВ КІБЕРЗЛОЧИНЦІВ

Черкашина Т.О.
СТАВЛЕННЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ ДО ВЛАСНОЇ ЗОВНІШНОСТІ

Черниш Н.Й., Жилич Х.А.
КОНСТРУЮВАННЯ ІМІДЖУ МІСТА ЛЬВІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ FACEBOOK ТА INSTAGRAM

Шевченко О.М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СКОЄННЯ САМОГУБСТВ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В УКРАЇНІ

Yakovenko A.K., Yakovenko Yu.I., Tashchenko A.Yu.
SPECIFICITY OF RELIGIOSITY OF STATUS-CONSISTENT AND STATUS-INCONSISTENT YOUTH

Соколов О.А.
СПЕЦИФІКА ЛОКАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНОГО КОНТОЛЮ ЯК ФОРМИ АТРИБУЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ З РІЗНИМ СТАЖЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ