Випуск 15/2020

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

 

Катруха Е.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСЕВДОНАУКИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕМАРКАЦИИ НАУЧНОГО И НЕНАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Хижняк О.В.
МЕТАМОРФОЗИ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ І ВІДДАЛЕНА НАУКОВА РОБОТА В ОЦІНКАХ УКРАЇНСЬКИХ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Щерба О.І.
ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО КУПІВЛЮ ІНДИВІДУАЛЬНИМ СПОЖИВАЧЕМ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

 

СЕКЦІЯ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Жилін М.В., Смокова Л.С.
ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ Й ІНСТРУМЕНТІВ ВИМІРУ

 

СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 

Полтораков О.Ю.
СОЦІАЛЬНА АКСІОЛОГІЯ НАСИЛЬСТВА В СУСПІЛЬНИХ РЕАЛІЯХ ПОСТМОДЕРНУ

Хелашвілі А.В., Цимбал Т.В.
СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ГРУЗИНСЬКИХ МІГРАНТІВ У МІСТІ КИЄВІ

 

СЕКЦІЯ 4 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

 

Литовченко А.Д., Нехаенко О.В.
ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА: ВЗЛАМЫВАЯ «ОСКАР»

Чаплик М.М.
БУРШТИНОВА ЛИХОМАНКА ЯК ПРИКЛАД ПОШИРЕННЯ МАСОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАКТИК: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

 

СЕКЦІЯ 5 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЯ

 

Бужинська С.М., Кривошей К.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Виноградова В.Є.
ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ

Мельник О.А.
РОЗУМІННЯ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ: ІСТОРІЯ ПОГЛЯДІВ

Погорільська Н.І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РАДЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ НА ПОЧАТКУ СРСР

Сергата І.О.
ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТЬ «АРХЕТИП» ТА «СИМВОЛІЗАЦІЯ»

Уханова А.І.
ЗНАЧЕННЯ ЗАНИЖЕНОЇ САМООЦІНКИ ДЛЯ НЕГАТИВНОГО ЖИТТЄВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ

 

СЕКЦІЯ 6 ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

 

Бочелюк В.Й., Панов М.С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Вовченко О.А.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Водолазська О.О.
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ПРОФЕСІЙНОГО САМОЗМІНЮВАННЯ

Гордієнко І.О., Кримова Н.О.
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ РАННЬОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Гребінь Н.В., Федчун М.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ ПЕРЕЖИВАННЯ СТРАХІВ

Грицук О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ

Гусакова М.П., Фурта І.Ю.
РОЗУМІННЯ ПАРАДОКСІВ У СТРУКТУРІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Жураковський І.О.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАКТИВНОЇ ТА ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ В ОСІБ ІЗ ПСИХОСОМАТИЧНИМИ НЕДОМАГАННЯМИ

Каргина Н.В., Рубский В.Н.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСНОВАНИЯ ЭТИКИ И МОРАЛИ

Колишкін О.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ У ПРОЦЕСІ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Костіна Т.О.
ҐЕНЕЗА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СТАРОДАВНІ ЧАСИ

Курдибаха О.М.
ВПЛИВ СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Лохвицька Л.В.
МОРАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ У МОРАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФЕНОМЕНУ

Мартинюк Ю.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РІВНЯ САМООЦІНКИ НА ОБРАННЯ ЖАНРУ ЖИВОПИСУ

Назаренко Н.А.
ЧАСОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ПЛАНУВАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ

Папітченко Л.В.
ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАРОДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ГІДНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВІД АНТИЧНОСТІ ДО ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

Паркулаб О.Г.
ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ДІАЛОГ ЯК СПІВТВОРЧІСТЬ КОНСУЛЬТАНТА І КЛІЄНТА

Проць О.І.
ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЖІНОК У ДЕКРЕТНІЙ ВІДПУСТЦІ

Тітяєв В.М.
МОЖЛИВОСТІ ТА ФОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ КОУЧИНГОВОГО ПІДХОДУ У РОБОТІ З АДИКТИВНИМИ КЛІЄНТАМИ

Цибух Л.М., Мельничук І.В., Лазоренко Т.М.
ВПЛИВ СТИЛЮ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

Чистовська Ю.Ю., Ізвєкова О.Ю.
ПСИХОТЕРАПІЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ЯК ПСИХОСОМАТИЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

Чобанян А.В.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБОМ ПРОГРАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

 

СЕКЦІЯ 7 ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

 

Безлуцька О.П.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПОМИЛКОВИХ ДІЙ СУДНОВИХ ОПЕРАТОРІВ

Четверікова Н.В.
АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ЯК МОЖЛИВИХ ЧИННИКІВ ЗНИЖЕННЯ ЇХНЬОЇ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ

 

СЕКЦІЯ 8 CОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Бондар О.П.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОМАШНЬОГО ІГРОВОГО ПРОСТОРУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Джаббарова Л.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ІДЕНТИЧНОСТІ В СТУДЕНТІВ

Катрушова Л.О.
МОВНИЙ БАР’ЄР ЯК КЛЮЧОВА ПЕРЕПОНА АДЕКВАТНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У МЕДИЧНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Марценюк М.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДОРОВОЇ ПОВЕДІНКИ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Орловська О.А.
ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ ТА СІМЕЙНА АДАПТАЦІЯ

Паламарчук О.М.
ЕКОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шаумян О.Г.
АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ