Випуск 3/2017

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Власова Н.Ф.
СФЕРА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

Матюхін Д.А.
CОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ ЯК ПОКАЗНИКИ СТИЛЮ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ

Мігалуш А.О.
ДИСКРИМІНАЦІЯ: КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНВАЛІДНОСТІ

Черкашина Т.О.
МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ФОРМА МОЛОДІЖНИХ РУХІВ

 

СЕКЦІЯ 2 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

 

Дідик Л.А.
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТА ІНТЕРНЕТ-ПРОСТІР: ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУЧАСНІСТЮ

Доманчук Д.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Калашнікова Л.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ В МЕЖАХ СОЦІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Криницька І.П.
КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЧЕРЕЗ МЕТОДИ ДРАМИ ТА ГРИ

Согорін А.А.
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ

Шапошникова І.В.
ОЦІНКА КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: СОЦІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА

 

СЕКЦІЯ 3 РЕЦЕНЗУВАННЯ

 

Козловець М.А., Слюсар В.М.
ФІЛОСОФІЯ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ НЕЮ

 

СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

 

Медвєдєва Ю.Ю.
СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ МОДЕРНІЗАЦІЙНИМИ ТА КОНТРМОДЕРНІЗАЦІЙНИМИ СКЛАДНИКАМИ ІСЛАМУ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ