Випуск 4/2017

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

 

Бороденко О.В.
ДЕВІАНТНІСТЬ ДОБИ ГЛОБАЛІЗМУ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

 

СЕКЦІЯ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Дідик Л.А.
НОВІ ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ ЩОДО ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ: ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ КОНТЕНТ

 

СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 

Nesterenko A.О.
SOCIAL CRISIS IN CONTEMPORARY UKRAINE. IN SEARCH OF A NEW NARRATIVE

 

СЕКЦІЯ 4 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

 

Бавикіна В.М.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРАКТИК АКЦІОНІЗМУ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ХУДОЖНЬОЇ ПОДІЇ АЛЕНА БАДЬЮ

Вітковська І.М.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ

Гераськіна О.С.
ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В ОРГАНІЗАЦЇЇ

Доманчук Д.С.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ВИПУСКНИКА ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Согорін А.А.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ РЕКЛАМИ

Тащенко А.Ю.
ХТО В КУЛЬТУРІ ГОСПОДАР, АБО НЕСТЕРПНА ЛЕГКІСТЬ РОЗГЛЯДУ БУТТЯ В КОНЦЕПЦІЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗОНИ ТА ЯДРА КУЛЬТУРИ

Черкашина Т.О.
НОРМИ ТА ПРАВИЛА В ПОВСЯКДЕННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Shaposhnikova I.V.
DEVELOPMENT OF YOUTH SOCIAL AND CULTURAL ENVIRONMENT AS THE BASIS OF STUDENTS’ PROFESSIONAL SOCIALIZATION

Дзюба Н.В.
ГЕНДЕРНА БЛИЗЬКІСТЬ ТА ДЕЯКІ ЕЛЕКТОРАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ПОВЕДІНКИ ЖІНОК ПІД ЧАС ВИБОРІВ

Кухта М.П.
СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТАРШОГО ПОКОЛІННЯ ЯК РЕСУРС СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Медвєдєва Ю.Ю.
РЕЛІГІЙНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В КРАЇНАХ ЗАХОДУ: ДО ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

Паращевін М.А.
СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ДИНАМІКИ: МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

Половая Н.О.
ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ВПЛИВОМ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кравченко Н.Ю.
НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА