Редакційна колегія:

Шапошникова Ірина Василівна – доктор соціологічних наук, професор, декан соціально-психологічного факультету, Херсонський державний університет (головний редактор).

Ендріулайтіене Ауксе – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, Університет імені Вітовта Великого, Каунас, Литва.

Тавровецька Наталія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології, Херсонський державний університет.

Шебанова Віталія Ігорівна – доктор психологічних наук, професор, професор, кафедри, Херсонський державний університет.

Бендаравечіне Ріта – доктор соціальних наук та порівняльної політики, асоційований професор, декан факультету управління та економіки, Університет імені Вітовта Великого, Каунас, Литва.

Алісаускіене Мілда – доктор соціальних наук, професор, завідувач кафедри соціології, Університет імені Вітовта Великого, Каунас, Литва.

Терешкінас Артурас – доктор соціальних наук, професор, професор кафедри соціології, Університет імені Вітовта Великого, Каунас, Литва.

Хижняк Лариса Михайлівна – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Волошенко Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри психології та соціальної роботи, Одеський національний політехнічний університет.