Випуск 48 / 2023

Титул

Зміст

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Жарко Я.Ю.
СОЦІАЛЬНА ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ ЯК ЧАСОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН: ДЕФІНІЦІЯ ТА ПАРАМЕТРАЛЬНІ СКЛАДНИКИ

СЕКЦІЯ 2 СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Aleskerova Yu.V., Repetiy K.V.
SOCIAL CONSCIOUSNESS, PROBLEMS AND VALUES IN THE CONDITIONS OF FULL-SCALE WAR

Гусакова К.О., Климанська Л.Д.
ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВІЗМ ЯК СОЦІАЛЬНА ІНСТИТУЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ

Цуканова Д.С.
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА З НАЦІОНАЛЬНИМИ МЕНШИНАМИ В ПРИЗМІ ЇХ АДАПТАЦІЇ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Черній Л.В.
ФЕНОМЕН ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ З УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

СЕКЦІЯ 3 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Ратушна Т.О.
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: РОЛЬ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ТА ЦИФРОВИХ НАВИЧОК УЧИТЕЛІВ

СЕКЦІЯ 4 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Бондаревич С.М., Запорожцев Є.Г., Чендарогло С.В.
ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НА ПОВЕДІНКУ В КОНФЛІКТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Величко Р.В., Салюк М.А.
ІМПЛІЦИТНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКОВИЙ НАПРЯМ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Момот М.А.
НАУКОВО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ФЕНОМЕН САМОПІЗНАННЯ

Стасюк В.В., Українець В.М.
СУТНІСТЬ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

СЕКЦІЯ 5 ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Власенко О.О.
РІВЕНЬ СПРИЙНЯТТЯ ПИСЬМОВОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Каньоса Н.Г., Комарніцька Л.М.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Невмержицький В.М.
РОЗВИТОК МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У ПІДЛІТКОВО-ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Раєвська Я.М., Герасимчук А.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Спринська З.В., Сорочич Н.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Столярчук О.А., Сергєєнкова О.П.
ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ ДО УМОВ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Яворська-Вєтрова І.В.
ПРОБЛЕМА ОНТОГЕНЕЗУ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ У ВІТЧИЗНЯНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ РОЗВІДКАХ

СЕКЦІЯ 6 ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Васильєва Г.В., Олійніченко К.І., Осадчук К.Є.
РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ВІДЧУТТІ ЩАСТЯ ОСОБИСТОСТІ

Козира П.В.
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА У ПОДОЛАННІ ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Миропольцева Н.І., Барановська А.О., Іванов О.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РІВНІВ ТРИВОЖНОСТІ ТА САМООЦІНКИ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

Нікітіна О.П., Дацун Г.О.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ВІЙНИ НА ОБРАЗ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА

Назар Ю.О.
ПОСТТРАВМАТИЧНЕ ЗРОСТАННЯ В КОНТЕКСТІ МОДЕЛЕЙ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

Оксютович М.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КАЗКОТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ПСИХІЧНОЮ ТРАВМОЮ

Полещук Л.В.
ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЧАСОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ УСПІШНОСТІ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЛЮДИНИ

Романова І.В., Балабанова К.В., Гуменникова Т.Р.
ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ШЛЯХІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ (ВПО)

Саврасова-В’юн Т.О.
ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА ЯК ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Фокін А.С.
ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВІДЧУТТЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

Чередниченко Т.В.
ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 7 ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Платонов В.М.
ПРОФЕСІЙНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР ЯК СКЛАДНИК ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРИДАТНОСТІ ПІРОТЕХНІКА ДСНС УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 8 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Процик Л.С., Давидова О.В., Бойко-Бузиль Ю.Ю.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ

Справцева К.С.
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ «Я» В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

СЕКЦІЯ 9 ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Васильєва Г.В.
ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Дегтяренко Т.В., Бринза І.В.
МЕТОДОЛОГІЯ ЄДНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ В ОЦІНЦІ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ

Лазоренко Т.М.
ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ НА КОМУНІКАТИВНІ ЗДІБНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ (РСА)

Тарнавська О.В.
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА БАТЬКІВ ПІДЛІТКІВ ІЗ РІЗНИМИ ПРОЯВАМИ ВЕГЕТАТИВНИХ ДИСФУНКЦІЙ ЯК ДОПОМІЖНИЙ СКЛАДНИК ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ