Випуск 7/2018

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

 

Артеменко А.Б.
ТРАНЗИТ МІЛІТАРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ

Горпинич Г.І.
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Лукаш І.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ ПОЛІТИКИ І РЕЛІГІЇ: БЕЗЛІЧ ТРАЄКТОРІЙ СУЧАСНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ПЛЮРАЛІЗАЦІЇ

 

СЕКЦІЯ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Глебова Н.І.
СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ В КОНТЕКСТІ ГАЛУЗЕВИХ ВИМОГ І СПЕЦИФІКИ РИНКУ ПРАЦІ

 

СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 

Маулік С.С.
ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ СТРУКТУР ПІД ВПЛИВОМ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ

Решетов В.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Шедяков В.Е.
ТВОРЧЕСТВО КАК РЕАЛИЗАЦИЯ СУЩНОСТНЫХ СИЛ

 

СЕКЦІЯ 4 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

 

Бутиліна О.В., Кудринська А.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПАТОЛОГІЇ ТА КАДРОВІ РИЗИКИ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

Іванова Т.В.
ПСИХОПАТОЛОГІЯ В СОЦІАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ

Максимович О.В.
ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКОВОЇ МОЛОДІ ПРИКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ ПРИКОРДОННЯ СХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ УЧНІВ ВИПУСКНИХ КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)

Настояща К.В.
ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ ТА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНА ТРАДИЦІЯ: ГІБРИДИЗАЦІЯ ЧИ ДІАЛОГ?

Прасюк О.В.
ІНТЕРНЕТ-PR У ФОРМУВАННІ ТА ПРОСУВАННІ ІМІДЖУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Шевель І.П.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ І ЗАПОБІГАННЯ ЇМ

Кравченко Н.Ю.
ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА