Випуск 9/2019

Титул

Зміст

 

ВІТАННЯ

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

 

Borodenko O.V.
GLOBALIZATION AS A POSTMODERN PHENOMENON: APPROACHES TO FORMULATION OF THE PROBLEM

Орос О.Б.
ФЕНОМЕН НАСИЛЬСТВА В СОЦІОЛОГІЇ

 

СЕКЦІЯ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Купалова М.М.
ПРОБЛЕМИ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Прохорова А.А.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ УСНОЇ ІСТОРІЇ В ЯКІСНИЦЬКИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Rus-Poltavskaya A.V.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCH OF VALUE PROBLEMS IN MODERN SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS

 

СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 

Іванова І.Ф.
МОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІВДНЯ УКРАЇНИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Редькіна Г.М.
ФІЗІОЛОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

Шедяков В.Е.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В «НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»

 

СЕКЦІЯ 4 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

 

Букрєєва І.В.
ПОВСЯКДЕННІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ МІСТА

Гвоздецька Б.Г., Нікон Н.О.
МЕНТАЛІТЕТ УКРАЇНСЬКИХ БОЛГАР ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Жовнір А.О.
ПРОБЛЕМАТИКА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ

Идрисов Б.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН И ФАКТОРОВ РЕВОЛЮЦИИ В КОНТЕКСТЕ БИХЕВИОРИЗМА

Кирилюк Н.А.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Комих Н.Г.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ ІНДИВІДА В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ: СОЦІОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Мірчук І.Л.
ПРОЯВИ РИЗИКОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Романовський Я.Я.
РОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ В РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (2014–2018 РР.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Stryhul M.V.
COMMERCIALIZATION IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION OF EUROPEAN COUNTRIES AND THE USA

Шевченко О.М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ САМОТНОСТІ

Шеломовська О.М.
ДИНАМІКА СПОЖИВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Яковенко Ю.І., Яковенко А.К., Тащенко А.Ю.
СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩІ ВІДМІННОСТІ ВІРТУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЕЗІЇ

 

СЕКЦІЯ 5 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІОЛОГІЇ

 

Гугнін Е.А.
ДИСКУРСИВНЕ НАСИЛЬСТВО В ЗОВНІШНЬОМУ ВПЛИВІ ТА ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ В НАРАТИВАХ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО ДИСКУРСУ