Випуск 6/2018

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Конончук О.Г.
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ТРАНЗИТОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ

 

СЕКЦІЯ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Миколюк С.М.
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Скокова Л.Г.
ПОШИРЕННЯ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДХОДІВ В ЯКІСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ МЕДІА

 

СЕКЦІЯ 3 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Архипова А.А.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» В ДИСКУРСЕ ЗДОРОВЬЯ

Буканов Г.М.
ОСОБЛИВОСТІ ІМІДЖУ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ

Вітковська І.М.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ

Глебова Н.І.
СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ГАЛУЗЕВОГО ФАХІВЦЯ В СОЦІАЛЬНО-СУБ’ЄКТНОМУ СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Іванова І.Ф.
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ М. МИКОЛАЄВА)

Калиняк О.Т.
ГРОМАДСЬКІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ МЕШКАНЦІВ М. ЛЬВОВА (2008–2017) У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Керимова С.Г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Максимович О.В.
АФЕКТИВНІ КОМПОНЕНТИ АКСІОДИСКУРСУ, СУБ’ЄКТНІСТЬ ТА РЕЛІГІЙНІ ПЕРЕКОНАННЯ ПІДЛІТКОВОЇ МОЛОДІ ПРИКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАНЬ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)

Медвєдєва Ю.Ю.
МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ТА КОНТРМОДЕРНІЗАЦІЙНІ СКЛАДНИКИ В СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕННЯХ ВІРЯН РІЗНИХ КОНФЕСІЙ УКРАЇНИ: ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (ЧАСТИНА 1)

Мосійчук Т.Є., Крапива І.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ЕМПІРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Назарова Гюльнар
ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Настояща К.В.
СОЦІЕТАЛЬНІ ПРАКТИКИ: ВАРІАЦІЇ ТИПОЛОГІЇ І ВЕКТОРИ РОЗГОРТАННЯ

Недобой С.Ю.
СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ ЗАКЛАДІВ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ УКРАЇНИ

Нікон Н.О.
АНАЛІЗ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ БОЛГАР ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Петінова О.Б.
ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА: СПЕЦИФІКА МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДИСКУРСУ ВИВЧЕННЯ

Согорін А.А.
ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА НОРМИ І ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ СПОЖИВАЧІВ

Сусська О.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛУ СТРІМІНГ-ТЕХНОЛОГІЙ У СЕРЕДОВИЩІ СУЧАСНИХ МАС-МЕДІЙ

Тащенко А.Ю., Яковенко А.К.
КУЛЬТУРНЕ СТРУКТУРУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНО ЗНАЧУЩИХ МІСЦЬ І ЗАКЛАДІВ МІСЬКИМ НАСЕЛЕННЯМ

Тимошенко В.Є.
ТРУДОВІ ПРАКТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ

Фесенко А.М., Чорна В.О., Осіпова Є.М.
ОСВІТНЬО-ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ОСВІЧЕНОЇ МОЛОДІ ЯК ТРЕНД СУЧАСНОЇ ДОБИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Шевель І.П.
СОЦІОКУЛЬТУРНА РОЛЬ ТА АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ