Випуск 1/2016

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

 

Берегова Г.Д.
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ЯК ДОСЛІДНИЦЬКА ГАЛУЗЬ: НАПРЯМИ Й ТЕЧІЇ

Щербань А.Д.
ІСТОРИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

 

СЕКЦІЯ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Гоманюк Н.А.
СОЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ЧАСТНОЙ ЭПИСТОЛЫ

Лопатко Л.А.
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Черкашина Т.О.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ХЕРСОНЩИНИ: ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Черныш А.М.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРГИНАЛИЗМА

Щудло С.А.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ДИНАМІКА РЕГІОНАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ

 

СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 

Белашова Я. О.
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ

Богомолова М.Ю.
ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ВПЛИВ СІМ`Ї ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ПІДЛІТКІВ-ДЕЛІНКВЕНТІВ

Гуріч В.О.
МОБІЛЬНА ДОПОМОГА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ У СІЛЬСЬКІЙ ГРОМАДІ

Дереш В. С.
ДЕРЖАВНА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ (50-60-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Зарецька В.С.
МОЛОДА СІМ`Я ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Онищенко Л.А.
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Пірен М. І.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ – МОРАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ЕПОХИ ВІДКРИТИХ СУСПІЛЬСТВ

Пержун І. В.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Семанчина В.О.
УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Федорова О.В.
ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ

 

СЕКЦІЯ 4 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

 

Teresa Giza
ARTISTIC GIFTS DIAGNOSIS OF EARLY EDUCATION STUDENTS IN POLAND, SLOVENIA, SLOVAKIA AND UKRAINE

Shaposhnikova I.V.
DEVELOPMENT OF YOUTH SOCIAL AND CULTURAL ENVIRONMENT AS THE BASIS OF STUDENTS’ PROFESSIONAL SOCIALIZATION

Балахтар В.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Копилова С.В.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЯК ПРОФЕСІЇ

Чуприна С.О.
ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ: КРИТЕРІЇ Й РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ

Швець Т.М.
ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ