Випуск 2/2016

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

 

Берегова Г.Д.
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЯК ВИМІР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Костючков С.К.
ФІЛОСОФІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

 

СЕКЦІЯ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Копилова С.В.
СИСТЕМА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Коршун Т.В.
ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА»: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Недзельський К.К., Поліщук І.Є., Гришанов І.В., Галіченко М.В.
РЕЛІГІЙНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Черкашина Т.О.
НОРМИ ТА ПРАВИЛА В ПОВСЯКДЕННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Черныш А.М.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРГИНАЛИЗМА

 

СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 

Gurich V.O.
THE PROBLEM OF THE FORMATION OF OMBUDSPERSON FOR CHILDREN'S RIGHTS INSTITUTION IN UKRAINE

Белашова Я.О.
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Богомолова М.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ-ПРАВОПОРУШНИКАМИ

Гоманюк Н.А.
ОТ ТУРОК-МЕСХЕТИНЦЕВ ДО ТУРОК-УКРАИНЦЕВ

Зайцева Т.О.
СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Коса Н.С.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНОГО МОЛОДІЖНОГО РУХУ

Костючков С.К.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА, ЩО РЕФОРМУЄТЬСЯ

Онищенко Л.А.
СТАН ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Семанчина В.О.
МІСЦЕ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА

Федорова О.В.
ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Чернявська Т.А.
СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ САМОДОСТАТНОСТІ В УКРАЇНІ

Шманько О.В.
СУЧАСНІ СКЛАДОВІ ПІДГОТОВКИ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ СФЕРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 

СЕКЦІЯ 4 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

 

Jabłonowska M., Wiśniewska J.
O PEWNYM SPOSOBIE ROZWIJANIA SAMODZIELNOŚCI POZNAWCZEJ ZDOLNYCH GIMNAZJALISTÓW

Доманчук Д.С., Шапошникова І.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ВИПУСКНИКА ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Зарецька В.С.
ПРОБЛЕМИ СТУДЕНТСЬКОЇ СІМ’Ї У СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ

Слющинський Б.В.
ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНИХ ФЕНОМЕНІВ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКОГО ПРИАЗОВ’Я

Швець Т.М.
СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОРТРЕТУ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО СКОЄННЯ ЗЛОЧИНІВ

Щербань А.Д.
ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ЇХ ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ