Тематичні рубрики наукового журналу:

1. Теорія та історія соціології.

2. Методологія та методи соціологічних досліджень.

3. Соціальні структури та соціальні відносини.

4. Спеціальні та галузеві соціології.

5. Загальна психологія. Історія психології.

6. Вікова та педагогічна психологія.

7. Психологія особистості.

8. Психологія праці.

9. Соціальна психологія. Юридична психологія.

10. Психофізіологія та медична психологія.

11. Анонси наукових подій.

12. Рецензування.