Текст наукової статті має містити:

1. Вступ із розкриттям актуальності проблеми дослідження.

2. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.

3. Висновки з проведеного дослідження, у яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших наукових пошуків у цьому напрямі.

4. Бібліографічний список (бібліографічний список, наявність якого є обов'язковою умовою, оформляється згідно розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. 

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами, а також переклад назви статті на англійську мову. Обсяг анотацій українською та англійською - 1800 знаків кожна. Кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

 

Заборона використання наукових праць країни-окупанта:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

 

Технічні вимоги:

1. Обсяг статті – від 12 до 20 сторінок, формату А4 (297 x 210), ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.

2. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал - полуторний.

3. Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки. 

4. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

5. Мова публікацій: українська, польська, англійська.

6. Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання (не більше 3-х авторів); назву статті українською та англійською мовами; текст статті; бібліографічний список. 

 

Шановні колеги! У разі необхідності Ви маєте можливість замовити послугу перевірки на плагіат, звернувшись до контактної особи.

Контактна особа:
Партенюха Даря – молодший науковий співробітник 
Причорноморського науково-дослідного інституту 
економіки та інновацій
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.