Дані, що подаються у довідці про автора (заповнюється он-лайн):

- Прізвище, ім’я, по батькові автора(-ів);

- Відомості про наукового керівника надаються у разі відсутності наукового ступеня;

- Рубрика журналу;

- Місце роботи або навчання, науковий ступінь, вчене звання, посада;

- Контактний телефон;

- E-mail;

- Поштова адреса.