Випуск 8/2019

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

 

Никифоренко Н.О., Никифоренко А.Р.
СТАНОВЛЕННЯ ЕВОЛЮЦІОНІСТСЬКОЇ ПАРАДИГМИ В СОЦІОГУМАНІТАРІСТИЦІ

Щерба О.І.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «СПОЖИВАННЯ» (ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

 

СЕКЦІЯ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Лешенок У.С.
ПЕРСПЕКТИВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЇХ ПРИХИЛЬНИКІВ

Полтораков О.Ю.
СУЧАСНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ НАСИЛЬСТВА: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

 

СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 

Аран Реза Гамид Махмуд
РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Баханов О.Ю.
ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2015–2030 В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА СПІВПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Гаджиев Осман Юсиф-оглы
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Керимова Айгюн Халил-кызы
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Слободянюк А.В.
ОЦІНКА РОЛІ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСВІ

 

СЕКЦІЯ 4 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

 

Булавенко С.Д.
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ» ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ

Іванець Т.М.
ФЕНОМЕН ПЕНСІЙНОЇ МАЯТНИКОВОЇ МІГРАЦІЇ: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ

Коршун Т.В., Черкашина Т.О.
«ПРАВИЛО ПОЛОВИН» ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ: ЛОКАЛЬНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИМІР

Малахова Ж.Д.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ

Тащенко А.Ю.
«ТУРБОТИ ПРО ТУРБОТИ» У МАЙБУТНІХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ

Шевель І.П.
НОВІ СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ ТА ЇХ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК

Шевченко О.М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗЛУЧЕНЬ В УКРАЇНІ

Щиголь І.В.
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: СОЦІОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА